حق بیمه قرارداد؛ دستاویز برخورد سلیقه‌ای با صاحبان کسب و کار