سردار رحیمی: تماشاگرنما‌ها منتظر برخورد قاطع پلیس باشند