دستگیری زائری که قصد باز کردن درب کعبه را داشت! +عکس