پاسخ کیهان به حمید فرخ نژاد: درباره عکست با اختلاسگر توضیح بده