ارایه بسته‌های تامین، توزیع و نظارت کالا‌های اساسی