خانم‌های خانه‌دار به شمش و طلای آب شده رو آورده‌اند!