ماجرای فرارهای مالیاتی/ چرا مطب پزشکان کارتخوان ندارد!؟