رای مثبت فراکسیون نمایندگان ولایی به استیضاح ربیعی