ترامپ: هر کس با ایران معامله کند با آمریکا معامله نخواهد کرد