سردار اشتری: صف مردم را از منفعت طلبان جدا می‌کنیم