ارتباط تعدادی از اخلالگران بازار ارز با سرویس‌ اطلاعات امارات