اگر انقلاب اسلامی پیروز نمی‌شد، همه کسانی که با امام (ره) دیدار کرده بودند، به جوخه اعدام سپرده می‌شدند