مدل کانادایی با خالکوبی چمشش در یک قدمی نابینایی +عکس