موفقیت تیم‌های ارتش و سپاه در رقابت رزم شبانه +تصاویر