زمان ثبت‌نام مجدد از وراث مشمولان سهام عدالت اعلام می‌شود