آسیب‌دیدگی جزئی ۳ زائر ایرانی در اتوبوس درون‌شهری مکه