فرزند ضیاءالدین دُری: ۲ روز است که با پدر صحبت نکرده‌ام