دو فروند هواپیمای میراژ و اف5 نیروی هوایی ارتش اورهال شد