رزمایش بزرگ سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار شد