وکیل بابک زنجانی: شرکت نفت حساب مشترک اعلام نکرده است