همه بازیکنان تیم امید در صورت قهرمانی از خدمت معاف می‌شوند