وزیر دفاع: آمریکا ۵۰۰ میلیارد دلار برای ایجاد نا امنی در منطقه هزینه کرده است