کشف دارویی که سلول‌های سرطانی را به «خواب دائمی» می‌برد