کره شمالی: نگران نحوه رفتار آمریکا با توافق هسته‌ای هستیم