نماینده مجلس: بالای 30 درصد مردم درگیر اختلالات روانی هستند