لغو فروش «اسکانیا» در ایران با آغاز تحریم‌های آمریکا