جهانبخش: صحبت‌ها درباره مبلغ قراردادم خنده‌دار بود