عامل سقوط هواپیمای یاسوج اشتباه خلبان یا یخ‌زدگی بال ؟