واکنش فغانی به محاسبه حق قضاوتش در جام جهانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی