بازدید امیر سیاری از یگان‌های سامانه پدافندی تهران