رکوردزنی دلار در ترکیه در پی عملی شدن تحریم آمریکا