ظریف در نشست وزرای خارجه آسه‌ان در سنگاپور شرکت کرد