«لقمه‌پیچ» مواد فروش سابقه‌دار شرق تهران دستگیر شد