رئیس بنیاد مسکن: بازسازی روستاهای مناطق زلزله زده تا زمستان پایان می یابد