وضعیت این روزهای تیم‌ملی/ معمای پیچیده‌ کی‌روش و فدراسیونی‌ها