بازوی ناشناخته آمریکا در اجرای تحریم‌های جدید کیست؟ +تصاویر