گزارش سی‌ان‌ان از سرنوشت صنعت فرش ایران پس از تحریم‌ها