آذری‌جهرمی: مشکلات تلگرام ارتباطی به مخابرات نداشت