شرایط سنی و مدرک تحصیلی کاندیداهای ریاست‌جمهوری مشخص شد