واکنش وزارت بهداشت به یک تخلف در برخی بیمارستان‌ها