استفاده از آب شرب در عملیات ساخت و ساز مناطق زلزله زده!