وزیر بهداشت: آمریکا دروغ می‌گوید که دارو تحریم نیست