ماجرای عکسی که آتش انقلاب را شعله‌ور کرد در یک فیلم