وزیر فرهنگ ایران: ترامپ بداند ایرانی خفت نمی‌پذیرد