نماینده ایذه: مردم خوزستان توان پرداخت قبض‌های برق را ندارند