علم الهدی: دشمنان ما چون خدا ندارند در هر قدمی شکست می‌خورند