مذاکره سنگالی‌ها با کارگردان فیلم «محمد رسول‌الله (ص)»