متن سوال از رئیس‌جمهور درباره نرخ ارز + اسامی نهایی