دانش آموزان تیزهوش، بهترین های کنکور را معرفی کردند