اطلاعیه هواشناسی درباره وقوع رگبار شدید و رعد و برق در ۶ استان